• Русский (РФ)
  • Українська

Пакет страхових програм «Браво»

(з фіксованою виплатою у випадку смерті)

.

(продаж договорів у EURO і USD здійснюється на індивідуальних умовах, за більш детальною інформацією звертайтесь за телефоном 0 800 305 999)

.

 Параметри пакету страхових програм «Браво»:

 

Страхувальник

Фізична особа.

Застрахована особа

Фізична особа від 16 до 65 років. Вік Застрахованої особи на момент закінчення договору не повинен перевищувати 75 років.

Вигодонабувач

Будь-яка особа, призначена Страхувальником

Строк дії договору

10, 15, 20, 25, 30 або по досягненню віку Застрахованою особою 50, 55, 60, 65, 70, 75 років

Періодичність внесення премій

Щоквартально*, щопіврічно*, щорічно, одноразово, авансом

Валюта страхування

Гривня, EURO, USD

Страховий платіж

Мінімальний – 3000 грн.

Гарантирований

інвестиційний дохід

Ставка гарантованого інвестиційного доходу при розрахункустрахового тарифу – 4% в гривні

 *Періодичність сплати щоквартально та щопіврічно можна встановити з другої страхової річниці

Програми страхування:

  • Змішане страхування життя з різними рівнями страхової суми

Розмір виплат у випадку страхової події:

 

Дожиття до закінчення строку дії договору страхування

100% страхової суми за ризиком «Дожиття»;

 ДІД, сформований на дату закінчення договору

Смерть застрахованої особи незалежно від причини

50% страхової суми за ризиком «Смерть незалежно від причини»;

ДІД, сформований на дату страхової події

 ДІД – додатковий інвестиційний дохід, який формується за кожним договором страхування і збільшується за рахунок доходу від інвестування грошей клієнтів.

Заповнити заяву на страхування