• Русский (РФ)
 • Українська

1. Що включають в себе пакети страхових програм "Віртуоз корпоративний"?

 • Основна програма страхування "Змішане страхування життя з різними рівнями страхової суми";
 • Додаткова програма страхування "Смерть внаслідок нещасного випадку";
 • Додаткова програма страхування "Смерть внаслідок ДТП";
 • Додаткова програма страхування "Інвалідність з будь-якої причини" (I, II група).

2. Хто знаходиться під страховим захистом?

 • Застрахована особа: дія всіх програм в пакеті "Віртуоз корпоративний" розповсюджуються тільки на Застраховану Особу – співробітника підприємства.
 • Страхувальник: страхове покриття не розповсюджується.

3. На який строк ми можемо застрахувати?

 • На строк 10, 15, 20, 25 років (мінімально на 10 років);
 • По досягненню віку 50, 55, 60, 65, 70 (максимально до 70 років).

4. Хто може стати нашим Клієнтом?

  Застрахована Особа (співробітник підприємства):
 • Мінімальний вік – 18 років;
 • Максимальний вік – 60 років.
  Страхувальник/Власник Договору:
 • Юридична особа – підприємство;
 • Мінімальна кількість Застрахованих осіб – 1 співробітник;
 • Максимальна кількість Застрахованих осіб – необмежена.

5. Страхова премія/сума?

 • Мінімальний розмір річної страхової премії по кожному співробітнику – 2 000 гривень
 • Мінімальний розмір страхової суми – необмежений
 • Максимальний розмір страхової суми – 2 000 000 гривень (Договори, згідно яких Страхова сума перевищує вказаний ліміт, розглядаються індивідуально)

6. Що збільшить страхову суму Клієнта?

 • Участь в додатковому доході компанії та формування Інвестиційного Рахунку

7. Що захистить гроші Клієнта від інфляції?

 • Застосування індексації, яка забезпечує збереження реальної вартості страхового полісу та грошових вкладень Клієнта від негативного впливу інфляції шляхом індексації страхової премії та страхової суми

8. Хто може бути призначений Вигодонабувачем?

 • Родичі застрахованої особи.