• Русский (РФ)
 • Українська

М - мотивація співробітників, гідне соціальне забезпечення;
А - альтернатива у призначенні вигодонабувачів (юридична особа / родичі застрахованої особи);
С - створення високого іміджу підприємства;
Т - територія дії договору - весь світ;
Е - ефективне вкладання коштів у інвестиційні проекти;
Р – розірвання договору - викупна сума + інвестиційний рахунок виплачують страхувальнику-підприємству.

1. Що включають в себе пакети страхових програм «Гранд Майстер»?

 • Основна програма страхування "Змішане страхування життя з різними рівнями страхової суми";
 • Додаткова програма страхування "Смерть внаслідок нещасного випадку";
 • Додаткова програма страхування "Інвалідність з будь-якої причини" (I група).

2. Хто знаходиться під страховим захистом?

 • Застрахована особа: дія всіх програм в пакетах "Гранд Майстер" розповсюджуються тільки на застраховану особу – співробітника підприємства;
 • Страхувальник: страхове покриття не розповсюджується.

3. На який строк ми можемо застрахувати?

 • На строк 10, 15, 20, 25 років (мінімально на 10 років);
 • По досягненню віку 50, 55, 60, 65, 70 (максимально до 70 років).

4. Хто може стати нашим клієнтом?

  Застрахована особа (співробітник підприємства):
 • Мінімальний вік – 18 років;
 • Максимальний вік – 60 років.
  Страхувальник / власник договору:
 • Юридична особа – підприємство;
 • Мінімальна кількість застрахованих осіб – 1 співробітник;
 • Максимальна кількість застрахованих осіб – необмежена.

5. Страхова премія/сума?

 • Мінімальний розмір річної страхової премії по кожному співробітнику – 2 000 гривень;
 • Мінімальний розмір страхової суми – необмежений;
 • Максимальний розмір страхової суми – 2 000 000 гривень (договори, згідно яких страхова сума перевищує вказаний ліміт, розглядаються індивідуально).

6. Що збільшить страхову суму клієнта?

 • Участь в додатковому доході компанії та формування інвестиційного рахунку.

7. Що захистить гроші клієнта від інфляції?

 • Застосування індексації, яка забезпечує збереження реальної вартості страхового полісу та грошових вкладень клієнта від негативного впливу інфляції шляхом індексації страхової премії та страхової суми.

8. Хто може бути призначений вигодонабувачем?

 • Родичі застрахованої особи.