• Русский (РФ)
 • Українська

Якщо стався страховий випадок, необхідно якумога швидше повідомити про це в страхову компанію (відповідно до Правил компанії Страхувальник / Застрахована особа / Вигодонабувач мають поінформувати Страхову компанію про страховий випадок протягом 30 календарних днів з моменту, коли стало відомо про нього). Після того, як сталась страхова подія, рекомендуємо зв'язатись зі страховою компанією телефоном, щоб зробити попереднє повідомлення щодо характеру страхового випадку. Далі необхідно направити на адресу Страхової компанії документи, які підтверджують настання страхової події (залежно від страхової події):

Смерть внаслідок захворювання

 1. Заява Вигодонабувача (Застрахованного, опікуна Вигодонабувача, спадкоемця) на отримання страхової виплати, форма Страховика.
 2. Страховий поліс, оригінальний примірник.
 3. Свідоцтво про смерть, копія, посвідчена нотаріально.
 4. Довідка про причину смерті або лікарське свідоцтво про смерть, оригінальний примірник або копія, посвідчена підписом уповноваженої особи, скріпленим печаткою закладу, що її видав та/або інші документи, що свідчать про причини та обставини смерті.
 5. Довідка про відкриття банківського розрахункового рахунку Вигодонабувачем, посвідчена підписом уповноваженої особи, скріпленим печаткою закладу, що її видав.

+ Документи, за якими встановлюється особа Вигодонабувача.

Якщо Вигодонабувач – фізична повнолітня особа:

 1. Копія всіх заповнених сторінок паспорта Вигодонабувача, із написом на кожному аркуші «Згідно з оригіналом», посвідчений підписом Вигодонабувача.
 2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера Вигодонабувачу, яка містить напис «Згідно з оригіналом», посвідчений підписом Вигодонабувача.
 3. Документ, що підтверджує спорідненість Вигодонабувача із Застрахованною особою: копія свідоцтва про одруження або розлучення, копія свідоцтва про народження тощо, які містять напис «Згідно з оригіналом», посвідчений підписом Вигодонабувача.

Якщо Вигодонабувач – неповнолітня особа:

 1. Свідоцтво про народження, копія, посвідчена нотаріально.
 2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера Вигодонабувачу, копія, яка містить напис «Згідно з оригіналом», посвідчений підписом опікуна Вигодонабувача.
 3. Документ, що підтверджує право опіки / піклування над Спадкоємцем, оригінал або копія, посвідчена нотаріально.
 4. Копія всіх заповнених сторінок паспорта опікуна / піклувальника Вигодонабувача, із написом на кожному аркуші «Згідно з оригіналом», посвідчений підписом Вигодонабувача.
 5. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера піклувальнику Вигодонабувача, яка містить напис «Згідно з оригіналом», посвідчений підписом опікуна Вигодонабувача.

Страховик залишає за собою право на запит будь-якої додаткової інформації та/або документації необхідної для виконання зобов`язань за Договором страхування життя (наприклад, медичну картку стаціонарного або амбулаторного хворого, висновок про вміст алкоголю в крові та ін.).

Смерть внаслідок нещасного випадку

 1. Заява Вигодонабувача (Застрахованного, опікуна Вигодонабувача, спадкоемця) на отримання страхової виплати, форма Страховика.
 2. Страховий поліс, оригінальний примірник.
 3. Свідоцтво про смерть, копія, посвідчена нотаріально.
 4. Нотаріально завірена копія свідоцтва про смерть.
 5. Довідка про причину смерті або лікарське свідоцтво про смерть, оригінальний примірник або копія, посвідчена підписом уповноваженої особи, скріпленим печаткою закладу, що її видав та/або інші документи, що свідчать про причини та обставини смерті.
 6. Протокол правоохоронних органів з місця події, оригінальний примірник або копія, посвідчена підписом уповноваженої особи, скріпленим печаткою закладу, що її видав.
 7. Довідка про відкриття банківського розрахункового рахунку Вигодонабувачем, посвідчена підписом уповноваженої особи, скріпленим печаткою закладу, що її видав.

+ Документи, за якими встановлюється особа Вигодонабувача.

Якщо Вигодонабувач – фізична повнолітня особа:

 1. Копія всіх заповнених сторінок паспорта Вигодонабувача, із написом на кожному аркуші «Згідно з оригіналом», посвідчений підписом Вигодонабувача.
 2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера Вигодонабувачу, яка містить напис «Згідно з оригіналом», посвідчений підписом Вигодонабувача.
 3. Документ, що підтверджує спорідненість Вигодонабувача із Застрахованною особою: копія свідоцтва про одруження або розлучення, копія свідоцтва про народження тощо, які містять напис «Згідно з оригіналом», посвідчений підписом Вигодонабувача.

Якщо Вигодонабувач – неповнолітня особа:

 1. Свідоцтво про народження, копія, посвідчена нотаріально.
 2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера Вигодонабувачу, копія, яка містить напис «Згідно з оригіналом», посвідчений підписом опікуна Вигодонабувача.
 3. Документ, що підтверджує право опіки/піклування над Спадкоємцем, оригінал або копія, посвідчена нотаріально.
 4. Копія всіх заповнених сторінок паспорта опікуна/піклувальника Вигодонабувача, із написом на кожному аркуші «Згідно з оригіналом», посвідчений підписом Вигодонабувача.
 5. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера піклувальнику Вигодонабувача, яка містить напис «Згідно з оригіналом», посвідчений підписом опікуна Вигодонабувача.

Страховик залишає за собою право на запит будь-якої додаткової інформації та/або документації необхідної для виконання зобов`язань за Договором страхування життя (Наприклад, висновок про вміст алкоголю в крові, акт судово-медичної експертизи, копію прав на керування автомобілем, постанову про порушення кримінальної справи, постанову про закриття кримінальної справи та ін.)

Інвалідність незалежно від причини

 1. Заява Вигодонабувача (Застрахованного, опікуна Вигодонабувача, спадкоемця) на отримання страхової виплати, форма Страховика.
 2. Страховий поліс, оригінальний примірник.
 3. Довідка МСЕК, копія, посвідчена нотаріально.
 4. Висновок медичного огляду.
 5. Довідка про відкриття банківського розрахункового рахунку Вигодонабувачем, посвідчена підписом уповноваженої особи, скріпленим печаткою закладу, що її видав.

Страховик залишає за собою право на запит будь-якої додаткової інформації та/або документації необхідної для виконання зобов`язань за Договором страхування життя (Наприклад, медичну картку стаціонарного або амбулаторного хворого, історію хвороби, лікарняний лист та ін.)

Якщо Вигодонабувач – Спадкоємець:

 1. Копія всіх заповнених сторінок паспорта Вигодонабувача, із написом на кожному аркуші «Згідно з оригіналом», посвідчений підписом Вигодонабувача.
 2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера Вигодонабувачу, яка містить напис «Згідно з оригіналом», посвідчений підписом піклувальника Вигодонабувача.
 3. Документ, що підтверджує право на спадщину, оригінальний примірник або копія, посвідчена нотаріально.
 4. Документ, що підтверджує спорідненість Вигодонабувача із Застрахованною особою: копія свідоцтва про одруження або розлучення, копія свідоцтва про народження тощо, які містять напис «Згідно з оригіналом», посвідчений підписом Вигодонабувача.

Якщо Вигодонабувач – юридична особа:

 1. Статут юридичної особи, копія, посвідчена нотаріально.
 2. Свідоцтво про державну реєстрацію, копія, посвідчена нотаріально.
 3. Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копія, посвідчена нотаріально.
 4. Наказ про призначення керівника, посвідчений написом «Згідно з оригіналом» та підписом керівника (або іншою уповноваженою особою), скріплений печаткою закладу.
 5. Копія всіх заповнених сторінок паспорта керівника, із написом на кожному аркуші «Згідно з оригіналом», посвідчений підписом керівника.
 6. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера керівнику, яка містить напис «Згідно з оригіналом», посвідчений його підписом.

Страховик залишає за собою право на запит будь-якої додаткової інформації та/або документації необхідної для виконання зобов`язань за Договором страхування життя.