Програма страхування Віртуоз

Переваги програми віртуоз

Гарантований інвестиційний дохід 4%
Покриття ризику «Інвалідність I гр./II гр. з будь-якої причини»
Територія дії — весь світ
Розширене покриття на випадок смерті в ДТП — 300% від СС
Добровільна індексація основної програми страхування
Покриття на випадок смерті в результаті НС — 200% від СС

Параметри страхування

Вік

з 18 до 65 років

Строк дії договору

від 10 до 30 років

Валюта страхування

гривня

Переодичність внесків

щорічно, одноразово, авансово

Страхові ризики та страхові виплати

Дожиття Застрахованого до закінчення терміну дії договору страхування

По закінченні дії договору Застрахований отримує 100% страхової суми + додатковий інвестиційний дохід, який був нарахований протягом дії договору.

Вигодонабувачу (особа вказана Страхувальником в заяві на страхування) виплачується 100% страхової суми + додатковий інвестиційний дохід, який був нарахований на дату настання події . Період очікування по даному ризику становить 6 місяців з дати початку дії договору.

Вигодонабувачу (особа вказана Страхувальником в заяві на страхування) виплачується 200% страхової суми + додатковий інвестиційний дохід, який був нарахований на дату настання події.

Вигодонабувачу (особа вказана Страхувальником в заяві на страхування) виплачується 300% страхової суми + додатковий інвестиційний дохід, який був нарахований на дату настання події.

В разі встановлення І або ІІ групи інвалідності Застрахованому виплачується 100% страхової суми, і договір продовжує свою дію (максимальна страхова сума за даним ризиком становить 100 000 грн.)

Якщо по договору Страхувальник і Застрахований – одна і та сама особа і Страхувальнику була встановлена І група інвалідності з будь-якої причини, компанія продовжує сплачувати за клієнта страхові внески по основній програмі страхування до кінця дії договору.
Якщо по договору Страхувальник і Застрахований – різні особи і Страхувальнику була встановлена І група інвалідності з будь-якої причини або зі Страхувальником стався летальний випадок (смерть) компанія продовжує сплачувати за клієнта страхові внески по основній програмі страхування до кінця дії договору.

Отримати консультацію