Програма страхування Талант

Переваги програми талант

Збільшене покриття за ризиком «Тілесні ушкодження»
до 150 000 грн
Максимальний вік Застрахованої особи на момент закінчення дії договору 47 - років (включно)
Територія дії - весь світ
Захист страхової премії + виплата за ризиком "Сирітство"
Гарантований інвестиційний дохід 4%
Вік Застрахованої особи - від 0 років
Добровільна індексація основної програми страхування
Покриття по 12 критичним захворюванням

Параметри страхування

Вік

від 0 до 17 років

Строк дії договору

від 10 до 30 років

Валюта страхування

гривня

Періодичність внесків

щорічно, одноразово, авансово

Страхові ризики та страхові виплати

Дожиття Застрахованого до закінчення терміну дії договору страхування

По закінченні дії договору Застрахований отримує 100% страхової суми + додатковий інвестиційний дохід, який був нарахований протягом дії договору.

Вигодонабувачу (особа вказана Страхувальником в заяві на страхування) повертаються всі сплачені страхові платежі на дату настання події + додатковий інвестиційних дохід . Період очікування по даному ризику становить 6 місяців з дати початку дії договору.

Вигодонабувачу (особа вказана Страхувальником в заяві на страхування) виплачується 100% страхової суми + повертаються всі сплачені страхові платежі на дату настання події + додатковий інвестиційний дохід, який був нарахований на дану настання події.

В разі встановлення категорії дитина-інвалід внаслідок нещасного випадку Застрахованому виплачується 100% страхової суми (максимальна страхова сума за даним ризиком становить 150 000 грн.)

В разі встановлення одного із захворювань (рак, ниркова недостатність, трансплантація життєво важливих органів, параліч, втрата зору, втрата слуху, втрата мови, кома, енцефаліт, бактеріальний менінгіт, важка травма голови, ВІЛ-інфекція в результаті професійної (медичної) діяльності.) Застрахованому виплачується 100% страхової суми. Період очікування по даному ризику становить 6 місяців з дати початку дії договору (максимальна страхова сума за даним ризиком становить 150 000 грн.) Договір продовжує свою дію.

Застрахованому виплачується від 1 до 100% від страхової суми , виплата здійснюється відповідно до таблиці Тілесних ушкоджень в залежності від складності травми ( максимальна страхова сума за даним ризиком становить 150 000 грн.)

Страховим випадком за цим ризиком є смерть фізичної особи внаслідок нещасного випадку, яка є  Страхувальником за договором страхування.

Застрахованому виплачується 100% страхової суми (максимальна страхова сума за даним ризиком становить 150 000 грн.)

Якщо Страхувальнику була встановлена І група інвалідності з будь-якої причини або зі Страхувальником стався летальний випадок (смерть) компанія продовжує сплачувати за клієнта страхові внески по основній програмі страхування до кінця дії договору.

Отримати консультацію