Програма страхування Маестро

Переваги програми маестро

Гарантований інвестиційний дохід 4%
Територія дії - весь світ
Добровільна індексація основної програми страхування
Оптимальний варіант захисту і накопичення
Розширене покриття за ризиком «Тілесні ушкодження»
(150 000 грн.)
Покриття за ризиком «Госпіталізація внаслідок НВ»

Параметри страхування

Вік

з 16 до 65 років

Строк дії договору

від 10 до 30 років

Валюта страхування

гривня

Періодичність внесків

щорічно, одноразово, авансово

Страхові ризики та страхові виплати

Дожиття Застрахованого до закінчення терміну дії договору страхування

По закінченні дії договору Застрахований отримує 100% страхової суми + додатковий інвестиційний дохід, який був нарахований протягом дії договору.

Вигодонабувачу (особа вказана Страхувальником в заяві на страхування) виплачується 100% страхової суми + додатковий інвестиційний дохід, який був нарахований на дану настання події . Період очікування по даному ризику становить 6 місяців з дати початку дії договору.

В разі встановлення І групи інвалідності Застрахованому виплачується 100% страхової суми.
В разі встановлення ІІ групи інвалідності Застрахованому виплачується 75% страхової суми.
В разі встановлення ІІІ групи інвалідності Застрахованому виплачується 50% страхової суми.

Застрахованому виплачується від  1 до 100% від страхової суми , виплата здійснюється відповідно до таблиці Тілесних ушкоджень в залежності від складності травми ( максимальна страхова сума за даним ризиком становить 150 000 грн.)

Застрахованому виплачується 0,5% від страхової суми за кожен день безперервної госпіталізації починаючи з 4-го дня. Максимальна кількість днів госпіталізації 180 впродовж календарного року, а максимальна страхова сума за даним ризиком – 150 000 грн.

Отримати консультацію