Програма страхування Браво

Переваги програми браво

Гарантований інвестиційний дохід 4%
Добровільна індексація основної програми страхування
Безмедандерайтингова програма
Право вибору отримання виплати за ризиком «Дожиття» в кінці дії договору - ануїтетно або одноразово

Параметри страхування

Вік

з 16 до 85 років

Строк дії договору

від 10 до 30 років

Валюта страхування

гривня

Періодичність внесків

щорічно, одноразово, авансово

Страхові ризики та страхові виплати

Дожиття Застрахованого до закінчення терміну дії договору страхування

По закінченні дії договору Застрахований отримує 100% страхової суми + додатковий інвестиційний дохід, який був нарахований протягом дії договору.

Вигодонабувачу (особа вказана Страхувальником в заяві на страхування) повертаються всі сплачені страхові платежі на дату настання події + додатковий інвестиційних дохід . Період очікування по даному ризику становить 6 місяців з дати початку дії договору.

Отримати консультацію