Податкова знижка

Страхувальники, фізичні особи, які уклали договори довгострокового страхування життя , мають право скористатися податковою пільгою, а саме податковою знижкою.

Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, –  документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати.

Ви маєте право на податкову знижку, якщо:

 • є резидентом України
 • отримуєте дохід у вигляді заробітної плати та сплачуете податок з доходів фізичних осіб
 • понесли витрати у зв’язку з оплатою страхових внесків за договорами накопичувального страхування життя

Документи для отримання податкової знижки за договорами довгострокового страхування життя:

 • Копія паспорта
 • Копія Довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру
 • Довідка про заробітну плату (де буде вказана сума нарахованої з/п, сума соціального внеску та сума прибуткового податку помісячно та загальна сума за рік)
 • Копія полісів (договорів) довгострокового страхування життя
 • Копія квитанцій (чеків, платіжних доручень) про сплату страхових платежів (внесків, премій) за договорами довгострокового страхування життя
 • Податкова декларація про майновий стан і доходи

Розмір податкової знижки

Розмір податкової знижки, якщо Ви платили страхові внески, страхові премії за договорами довгострокового страхування життя, не повинен перевищувати суми прожиткового мінімуму для працездатних, помноженого на коефіцієнт 1,4 за кожен місяць дії договору страхування. Якщо Ви платили внески за члена сім’ї першого ступеня споріднення (чоловіка або дружину, батьків або дітей), тоді розмір податкової знижки повинен становити не більше 50 відсотків цієї суми.

Що означає поняття «податкова знижка»?

Відповідно до п. 14.1.170 Податкового кодексу України ПОДАТКОВА ЗНИЖКА для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, –  документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати.

Тобто, сума оподатковуваного доходу фізичної особи може бути зменшена на суму податкової знижки, що призведе до зниження суми податку на доходи фізичних осіб.

Відповідно до п.166.3.5 Податкового кодексу України платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року  фактично здійснені ним суму витрат на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), сплачених страховику-резиденту за договорами довгострокового страхування життя, як такого платника податку, так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування).

Повне визначення Договору довгострокового страхування життя міститься у пп.14.1.52 п.14.1 ст.14 Податкового Кодексу України.

ДОГОВІР ДОВГОСТРОКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ – це договір страхування життя строком на п’ять і більше років, який передбачає страхову виплату одноразово або у вигляді ануїтету, якщо застрахована особа дожила до закінчення терміну дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором.

Такий Договір не може передбачати часткових виплат протягом перших п’яти років його дії, крім тих, що здійснюються у разі настання страхових випадків, пов’язаних із смертю чи хворобою застрахованої особи або нещасним випадком, що призвело до встановлення застрахованій особі інвалідності I або II групи чи встановлення інвалідності особі, яка не досягла вісімнадцятирічного віку.

При цьому платник податку – роботодавець не може бути вигодонабувачем за такими Договорами страхування життя.

 • Резидент України, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а так само резиденту – фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має про це відмітку у паспорті (пп.166.4.1 п.166.4 ст. 166 Податкового Кодексу України).
 • Особи, які отримують доходи у вигляді заробітної плати (тобто, якщо особа отримує дохід як приватний підприємець або іншим чином, але не у вигляді зарплатні, право на податкову знижку у такої особи не виникає).

Якщо за договором страхування застрахованим є сам Страхувальник, він може отримати повну суму можливої податкової знижки (2 470 грн. на місяць у 2018 році).

Якщо Страхувальник бажає застрахувати членів сім’ї І ступеню споріднення – розмір податкової знижки не може перевищувати 50% від вищезазначеної суми на кожного з таких членів сім’ї (тобто 1 235 грн. на місяць у 2018 році).

До членів сім’ї І ступеню споріднення відносяться:

 • члени подружжя (чоловік / дружина);
 • батьки чоловіка / дружини;
 • діти чоловіка / дружини, в т.ч. усиновлені.

Розмір податкової знижки має відповідати двом умовам:

 • В розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв Договір страхування, сплачені страхові премії не мають перевищувати граничну суму для застосування податкової соціальної пільги, яка згідно пункту 169.4.1 ст.169 ПКУ розраховується як сума місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановлена на 1 січня звітного податкового року, помножена на 1,4 та округлена до найближчих 10 гривень.
  Сума місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи на 01 січня 2018 року складала 1762,00 грн.
  Отже:
  1762 × 1,4 = 2466.80 грн.;
  Округлюємо до найближчих 10 гривень – 2470 грн./міс.;
  2470 грн. х 12 міс = 29 640 грн./рік.
  Тобто, розмір податкової знижки не може бути більшим за 2 470 грн. у розрахунок на календарний місяць та, відповідно, 29 640 грн. – за звітний календарний рік.
 • Разом з тим, загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, (пп.166.4.2 п.166.4 ст. 166 Податкового Кодексу України)

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема (пп. 166.2.1 ПКУ):

 • квитанціями;
 • платіжними дорученнями;
 • прибутковими касовими ордерами;
 • меморіальними ордерами, тощо.

Крім того, понесені витрати підтверджується копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання). Тобто, договори довгострокового страхування життя є документом, що підтверджує понесені фізичною особою витрати!

Будь ласка, зауважте, що нижченаведена інформація носить суто інформаційний характер. Для отримання професійної консультації ми радимо звернутись до Вашої Податкової інспекції.

Ще раз нагадуємо головні умови отримання податкової знижки:

 • українське громадянство та/або місце постійного проживання в Україні та визнання такої особи резидентом України згідно з п.п.14.1.213 Податкового Кодексу України;
 • офіційно задекларовані доходи у вигляді заробітної плати (приватні підприємці такого права не мають, фізична особа – підприємець має право на отримання податкової знижки тільки якщо вона є найманим працівником і має дохід у вигляді заробітної плати від роботодавця);
 • договір довгострокового страхування життя, що відповідає визначенню згідно п.п. 14.1.52 Податкового Кодексу України.

Податкова   декларація подається ДО ПОДАТКОВОГО ОРГАНУ, в якому платник податку перебуває на обліку, до 1 травня наступного за звітним року (п.49.1 та п.49.18.4 Податкового кодексу України), тобто до 01 травня 2019 р. за результатами 2018 року;

Якщо нарахування податкової знижки являється єдиною підставою для заповнення Декларації, то така Декларація має бути подана до відповідного податкового органу до 31 грудня року, наступного за звітним, тобто до 31 грудня 2018 р. за результатами 2017 року (згідно п.п.166.1.2. Податкового Кодексу України).

Податковий орган зобов’язаний прийняти податкову декларацію, подану платником податку. Згідно з п. 49 Податкового кодексу України відмова у прийнятті поданої декларації оформлюється податковим органом виключно у письмовому вигляді.

На наступні податкові роки не переноситься

Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, то таке право на наступні податкові роки не переноситься (п.166.4.3 Податкового кодексу України).

Сума, що має бути повернена платнику податку, зараховується на банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації (п.179.8 Податкового кодексу України).

Оригінали підтверджувальних документів мають зберігатися у платника податку впродовж 3 років з дня подання декларації (п.44.3 та п.166.2.2 Податкового кодексу України).