Інвестиційна політика

В інвестиційній політиці ми завжди займали і займаємо консервативну позицію. Ми розуміємо, що отримання швидкого надвисокого інвестиційного прибутку в сучасних умовах пов’язане з надвисокими ризиками повернення вкладених коштів. А наші найголовніші завдання – це забезпечення фінансової стійкості та надійності, збереження та примноження коштів Клієнтів. Тому перед прийняттям рішення щодо розміщення коштів у той чи інший фінансовий актив (депозити, облігації чи акції) ми, в першу чергу, аналізуємо поточний стан банку/чи компанії, стан та перспективи галузі, в якій працює емітент, його фінансову звітність, ключові показники діяльності, кредитну та інвестиційну політику, репутацію акціонерів, наявність інвестиційного рейтингу, і тільки потім приймаємо до уваги ставки дохідності, які пропонуються по цьому фінансовому інструменту.

Інвестиційний дохід – це дохід, отриманий за договорами страхування життя від розміщення коштів математичних резервів, який складається з гарантованого інвестиційного доходу та додаткового інвестиційного доходу.

ГАРАНТОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОХІД – це дохід, ставка якого застосовується при розрахунку страхового тарифу для збільшення гарантованої страхової суми за накопичувальними договорами страхування. Ставка такого доходу в нашій Компанії становить 4% в грн. та 1% в іноземній валюті.

ДОДАТКОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОХІД – це дохід, який визначається за підсумками інвестування коштів резервів за рік. Згідно Закону України «Про страхування» зароблені кошти розподіляються між усіма клієнтами, які придбали накопичувальні програми страхування, та компанією у співвідношенні 85% клієнтам та 15% компанії.

СЕРЕДНІ СТАВКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ДОХОДУ

UAH – 16,80%      EUR – 5,83%    USD – 6,76%

РОЗМІР ДОДАТКОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ДОХОДУ, %