Індексація

Що таке індексація?

Це один з найбільш ефективних інструментів для захисту страхової суми від інфляції. Метою індексації є збереження реальної вартості Договору страхування на момент здійснення виплат.

Для прикладу розглянемо, як зміниться страхове покриття за рік, при індексації страхового платежу по програмі “Маестро”.

Клієнт не застосовував індексацію:

Страхувальник Чоловік, 49 років
Строк страхування 20 років
Страховий внесок 10 000,00 грн.
Гарантована страхова сума за основною програмою страхування 168 708,31 грн.

 

Клієнт застосував індексацію (індекс інфляції 9,7%):

Страхувальник Чоловік, 49 років
Строк страхування 20 років
Страховий внесок 10 970,00 грн.
Гарантована страхова сума за основною програмою страхування 187 131,81 грн.

 

Відповідно, при збільшенні страхового внеску на 970,00 грн., страхове покриття за основною програмою збільшилось на 18 423,50 грн.

Тому, щоб не втратити частину доходу, через знецінення коштів, краще збільшити суму страхового внеску для збільшення фінансового захисту та накопичення більшого капіталу.

Застосовувати індексацію чи ні – це вибір кожного Клієнта.

Автоматична індексація, яка пропонується Компанією відповідно до офіційно встановленого рівня інфляції органом державної влади.

Ставка індексації визначається Страховиком (СК «КД Життя») до 31 жовтня кожного року, враховуючи офіційний рівень інфляції, встановлений органом державної влади, уповноваженим здійснювати статистичні розрахунки, проте враховуються й інші чинники. Тому ставка індексації, як правило, не є тотожною офіційному показнику інфляції в країні.

В яких випадках індексація не пропонується Клієнту?

  • на дату страхової річниці Застрахованому виповнилось 55 років;
  • договір оформлений на індивідуальних умовах (андерайтерська надбавка).
  • Страхувальник двічі поспіль відмовився від запропонованої індексації до свого договору страхування.
  • загальний розмір страхової суми після усіх застосованих індексацій перевищує 2-кратну початкову страхову суму (200% початкової страхової суми);
  • до завершення строку сплати страхових внесків залишилось менше 4-х повних років.

Застосувати такий вид індексації можливо тільки сплативши страхову премію (не потребує додаткової оцінки ризиків).

Cтавку індексації Клієнт визначає самостійно виходячи з своїх можливостей. Розмір страхового покриття по основній програмі буде перерахований та збільшений відповідно до відсотка збільшення страхового внеску та відповідно до висновку медичного андерайтингу.

В яких випадках можлива відмова в індексації Клієнту?

  • наявність тяжкої форми захворювання в Застрахованої особи;
  • погіршення стану здоров`я Застрахованої особи;

Для застосування такого виду індексації потрібно заповнити та надіслати в компанію відповідну заяву та декларацію щодо стану здоров’я (проводиться медичний андерайтинг).